Monday, December 23, 2013

Rồi con cũng lớn!

Ngày tháng cứ dần trôi, rồi con cũng lớn, mẹ góp nhặt theo năm tháng hình ảnh 2 con cứ mỗi mùa Noel là cô giáo gửi về kèm theo 1 quyển sách làm quà Giáng sinh năm đó, nhưng chỉ tới cuối cấp 1 mà thôi, mới đó mà Bo của mẹ chỉ còn vài tháng nữa sang 1 bước ngoặc mới của tuổi học trò, thiệt là nhanh ♥.No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...