Wednesday, November 1, 2017

15 tuổi!

" I'm a man, now!", đó là câu cửa miệng của Bo, hi...hi...
15 tuổi, lớn phổng, mạnh mẻ, đầy tự tin, đó là Bo, con trai của ba mẹ, em của anh Be!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...