Monday, May 26, 2014

Bà Nội & ông Cậu.

Mới đó mà bà Nội và ông Cậu dã qua được 10 ngày, giờ thì 2 ông bà đã hết ngủ ngày, hết co ro lạnh ...giờ ngồi nghĩ lại cả 2 người đều không ngờ có ngày được đặt chân đến cái xứ sở xa xôi mà cái gì cũng quá vĩ đại ngoài sức tưởng tượng này :)
Còn mình thì không ngờ bà già 90 mà còn quá khỏe, tới Sanfrancisco mình gọi điện hỏi thăm bà tỉnh bơ nói cười sang sảng, ráng nha mạ còn 4 tiếng nữa thôi, hơn 20 tiếng mạ còn đi được mà con, 4 tiếng ăn thua chi...nghe nói  thiệt là mừng.
Buổi tối đầu tiên,

Saturday, May 10, 2014

MOM SONG by BO.

Mother's Day, 5/ 2014.

Họp mặt NTT- Chiến lợi phẩm & đôi dòng cảm nghĩ !!!

Chỉ biết là vui ơi là vui.....hình nhiều ơi là nhiều...
Cô LNM từ Canada, MT từ Swiss, và bạn bè từ nhiều nơi trên nước Mỹ kéo về, ....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...