Wednesday, December 30, 2015

Christmas family puzzle!

Christmas family puzzle, it was started by Be,


Monday, December 28, 2015

Ice Land - Ice Sculptures with SpongeBob SquarePant!

The silliest holiday celebration under the waves with SpongeBob, Patrick, Sandy, Mr. Krabs, Squidward and all of your favorite Bikini Bottomites - all carved out of more than 2 MILLION POUNDS OF ICE! 
Showed at Moody Gardens - Galveston , Christmas 2015.

Saturday, December 26, 2015

Monday, December 14, 2015

Rồi Em sẽ nhớ đến nao lòng!!!

Lúa vàng ở khắp nơi. Một màu vàng dịu dàng của mùa lúa chín trải dài cả mấy chục cây số. Rời quốc lộ 1 quẹo vô tỉnh lộ, bắt đầu từ khúc cua ngã ba Bốn tổng về tới tận nhà là đồng lúa, lúa chin vàng dưới nền màu xanh của xóm ấp, cơ man nào là lúa.

Saturday, December 5, 2015

Kansas, Thanksgiving Day & Silver Dollars City!

Thanksgiving, Nov 26,2015!

Gia đình chúng tôi đã có kỷ niệm không bao giờ quên với hai người bạn già rất hiếu khách, dễ thương, quá chân tình, không ngờ quyết định viếng thăm gia đình Vic & Kathy lại sáng suốt như thế, chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. K & V đã dành trọn tình cảm với 4 người mình, nhứt là với Be&Bo, sáng Thanksgiving sau khi ướp và bỏ lò nướng turkey,

Friday, December 4, 2015

Kansas City Hallmark Cards & Science City!

Nov 24,2015.Thanksgiving Trip Nov 23-26, 2015.

Thursday, December 3, 2015

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...