Saturday, May 28, 2016

Lần đầu con được!

Chuẩn bị cho con quần áo chỉnh tề là job của ba!

Wednesday, May 25, 2016

Special Olympics Texas Awards Day!

Buổi lễ tổng kết trao giải Special Olympics Texas Awards Day, thật vui nhộn chiều thứ bảy 5/21/2016.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...