Sunday, May 24, 2015

Gia đình bác làm vườn !

Ta nói nhà tui thiệt là mai mắn, trời xui đất khiến sao mà không chỉ có được bác làm vườn mới

Friday, May 22, 2015

Breakfast of Champions!

Ngạc nhiên quá Bo nhà ta liên tiếp 2 học kỳ ba mẹ đều được mời vô trường ăn sáng, không phải đi ăn ké với anh Be nữa, vui quá xá luôn, không ngờ Bo của ba mẹ lên Middle school học giỏi quá ta ơi, ba mẹ yêu con lắm !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...