Sunday, January 29, 2017

Tết Đinh Dậu!

 Bo giúp mẹ bỏ bao lì xì;

Sunday, January 22, 2017

Mẹ và đàn con!

 12/2016, về với mẹ với gia đình còn gì vui hơn !

Monday, January 16, 2017

Sunday, January 8, 2017

Giao thừa 2016-2017

hộp pháo năm trước Thọ Nội quên đốt, thế là Giao thừa này khuy luôn, pháo nổ i chang giao thừa năm nào đón Tết quê mình, vừa hào hứng, phấn chấn, vừa bồi hồi nhớ lại cảm giác những ngày xưa thân ái....nay còn đâu!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...