Wednesday, July 18, 2012

Tin giờ chót.

Bà con ở lại mạnh giỏi tui đi vài tuần tui dìa. Ai có rảnh ghé qua, tiện tay thảy cho đàn gà nắm gạo, cho 2 con thỏ ít cà rốt, tui để sẵn ở hiên nhà, rất biết ơn. Bầu mùa này quằng giàn trông chờ tay người hái, tui mộng lớn lắm, muốn gà đẻ trứng vàng, nên bà con thông cảm, chờ thêm vài mùa trăng nữa, mới có thể xé phai.
Gia đình BeBo.Wednesday, July 11, 2012

Trại hè của Be 2012/ Nhan's Summer Camp 2012.

When: Saturday, June 30th through Saturday July 7th.
Where: Kia Kima Scout Ranch 
             Cherokee Village, Arkansas near Hardy Arkansas.

Monday, July 9, 2012

Cali.

Be và Ba đi Cali đã mấy tuần. Nhân anh P tốt nghiệp, mẹ cho Be 1 chuyến đi chơi cho biết.
Một tuần chẳng thấm tháp gì với tính tò mò tìm hiểu của thằng bé mới lớn, đến một thành phố xa lạ có quá nhiều điểm thu hút này. Nó chụp hình tứ tung những gì nó thích.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...