Saturday, February 18, 2012

Mưa ...

Cả tuần, tầm tả mưa, mưa tơi bời hoa lá, mưa thúi củ hủ luôn.
 Cây bưởi bị đọng nước dưới gốc, không biết có bị chết ?
 Mấy con thỏ hết chổ chơi, bị ba cho vô chuồng, buồn bã.

Wednesday, February 15, 2012

Hãy nhìn vào tấm lưng ấy một lần....!

Tuy Valentine đã qua, nhưng dư âm có lẽ sẽ còn đọng lâu dài nếu quý vị chịu khó đọc bài văn ngắn dưới đây mà tôi mới nhận từ bạn bè.

Wednesday, February 8, 2012

Món khoái khẩu của Bo!

Thằng nhỏ khệ nệ bưng từ trong tủ lạnh ra, nói mẹ làm cho ăn. Tui ngạc nhiên hết sức, hỏi đi, hỏi lại mấy lần, xem thằng con có thiệt tình muốn ăn không? mừng trong bụng, lật đật đi chiên lẹ, sợ con đổi ý.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...