Wednesday, November 28, 2012

Wonder World Park & Mountasia.

Thứ Bảy rồi, cả nhà có 1 ngày đi chơi hết xí quách. Điểm đến là:
Wonder World Park - San Marcos nằm giữa Austin và San Antonio.

Wednesday, November 21, 2012

Như là chuyên Phim 2 - Son from Rach Gia.

" Tại sao con đi Mỹ chơi, mà không về Việt nam thăm mẹ?"

Thursday, November 15, 2012

Như là chuyện Phim 1.

Muốn viết mấy ngày nay nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Sunday, November 11, 2012

12th Houston Buddy walk for BO!

Mặc dù sáng thứ Bảy, nhưng cả nhà BeBo phải thức sớm để vội vả lên đường. Bửa nay có đến 2 nơi cần đi nhưng lại cùng giờ, thật là khó xử, 1 của anh Be và 1 của em Bo. Cũng may là bên anh Be bắt đầu sớm 1 giờ  , nên chạy đến trường Be trước ;
Campbell's First annual International Fair gì mà lèo tèo hổng gì hấp dẫn hết, ghé qua cho anh Be hài lòng, rồi để Be tự quyết định bỏ đi.

Wednesday, November 7, 2012

Người Mỹ nhận xét về người Việt Nam.


Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...