Thursday, May 14, 2009

Wednesday, May 13, 2009

Ngôi nhà thân yêu

Sau 10 năm xứ người -tôi, giờ đây đã có được 1 gia đình nhỏ thật dễ thương, sum vầy trong 1 tổ ấm dấu yêu mà tôi hằng mơ ước.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...