Thursday, March 21, 2013

World Down Syndrome Day.World Down Syndrome Day is celebrated on 3/21 to symbolize a third copy of the 21st 

chromosome in people with Down syndrome.

 Celebrate the value, acceptance & inclusion of people with Down syndrome on March 21! 

Join us on Sunday March 24th to celebrate WDSD!!!

 When: March 24th 2:00 – 4:00 pm

 Where: George Bush Park – Pavilion 1

http://www.pct3.hctx.net/parks/georgebush.aspx

 (16756 Westheimer Parkway Houston, Texas 77082)

 Come and celebrate on this awesome afternoon with games, crafts, 

lemonade, popcorn and much more…

Thanks!!!

3 comments:

Dã Quỳ said...

Vậy để CN này, Cún đi học Việt Ngữ về xong thì cả nhà chạy lên George Bush Park chơi với anh Bo và các anh chị em trên đó nhen!

hugs anh Bo nhiều nhiều nè!!!

BeBo said...

Được vậy thì tốt quá, hẹn gặp mẹ con dì nha, :)))))

Dã Quỳ said...

Xin lỗi anh Bo nhen. hôm qua mẹ con dì Quỳ phải vào thăm Nội của Cún á! ...

Cả nhà đi về vui hông, kể chuyện cho dì Quỳ nghe ké với nha!

hugs nè.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...