Monday, June 13, 2016

Phi Tốt nghiệp!

Vui quá Phi (Gia Huu Nguyen) ơi,👍
Chúc mừng con đã hoàn thành nguyện ước 👍

June 11,2016
bà ngoại đi chuyến này mãn nguyện rồi hé!❤️👍


2 comments:

Dã Quỳ said...

Chúc mừng cháu Phi và đại gia đình mình heng!

BeBo said...

Đại gia đình cám ơn dì Dã Quỳ nhiều lắm!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...