Monday, June 6, 2016

Nhật quỳnh!

6 giờ sáng nghe ton ton... quơ vội cái phone ....wow ...lần đầu tiên chồng gửi hình hoa cho vợ 🙀🌸😄💕những đóa Quỳnh rực rỡ lung linh...hạnh phúc vỡ oà ...thương!!! 

1 comment:

Dã Quỳ said...

Có chị quay lại blogging là dzui rồi nè! Chớ dạo này xóm blog vắng hoe lun!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...