Tuesday, June 7, 2016

Mother's Day 2016

Vẫn là thằng Bo chu đáo nhứt nhà, làm card từ trường nhưng chữ không rõ nên cắm cúi đồ lại, đọc mà mắc cười quá nhưng thật cảm động, viết cho mẹ mà lại tặng Nội nè, cưng hông !!!❤️

2 comments:

Dã Quỳ said...

Nội cũng là mẹ, chỉ là mẹ của Ba B. thôi chớ bộ, nên Bo tặng Nội là đúng rồi ;) :)

Cưng quá à Bo ơi!

BeBo said...

He,he,he Bo biết nghĩ quá hé dì Quỳ, cám ơn dì nè !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...