Monday, December 15, 2014

Giổ Ông, Bà cúng !


4 comments:

Đỗ said...

Thương.

BeBo said...

nhớ bác rồi nghe !

Đỗ said...

Tui cũng nhớ mọi người rồi.

BeBo said...

Ha,...ha....sẽ sớm gặp nhau bác ơi !!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...