Sunday, November 30, 2014

Bắn hỏa tiển.

Black Friday, cả nhà kéo nhau ra đồng thử vũ khí hạt nhân, ha...ha.....

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...