Wednesday, October 23, 2013

Rock On !

presented by Fifth Grade of Emmott Elementary, Oct 21, 2013.
Directed by : Julie Marczak.3 comments:

Dã Quỳ said...

Anh Bo đẹp trai quá đi!

Rock On, Bo!!!! Way to go, Bo!!

Go, go, Bo!!!

Dzui quá mợi!

Chèng ui, mém chút nhận không ra anh Bo rồi á! con người ra ra dáng thanh niên rồi kìa!

BeBo said...

Di Quy ma khong nhan ra Bo la phat do nhe. :)

Dã Quỳ said...

Tại anh Bo đẹp trai quá, dì Quỳ mém nhận hổng ra chứ bộ. :) :)

Úi, thích tấm hình posing của anh Bo theo kiểu Rock n Roll quá kìa. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...