Sunday, October 27, 2013

Bài hát Chúc mừng Bo!

Các bác, chú, cậu, dì, anh, chị em, bạn bè ơi mời xem bạn cùng lớp Mẫu giáo, Việt Ngữ Cy-fair của Bo đang chúc mừng Bo với giọng hát thật vô tư, hồn nhiên và rất dễ thương nè,

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...