Wednesday, August 28, 2013

Bowling 7/2013.

Hè, nắng quá...sợ phải ló mặt ra ngoài, nhưng ở nhà miết, tụi nhỏ chán chường, thế là rủ nhau đi đến chổ này, mát lạnh luôn...

4 comments:

Mrs. Truong said...

dzợ chồng em thích cái món này nè, đợi con gái lớn tí cũng cho đi chơi món này chung với ba mẹ, chắc vui lắm ha chị

Dã Quỳ said...

Cũng lâu rồi em không đi chơi bowling nha chị. Chỉ có đôi khi dắt tụi nhỏ vô Gattitown thì có bowling nhỏ nhỏ cho tụi trẻ con chơi thôi hà.

Cún lại không khoái trò này, trong khi 2 chị em Chuột & Mèo thì mê lắm :)

BeBo said...

Chơi món này mà giỏi chắc phải luyện nhiều lắm hé Tr, Be chưa biết cách thảy banh, chưa đúng tư thế, nên cứ bị chạy ra ngoài hết, vợ chồng em chơi chắc giỏi hả?

BeBo said...

Phải có sức và lớn mới được Quỳ ơi, Cún còn nhỏ quá, cho tụi nó chơi bowling nhỏ thôi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...