Sunday, February 3, 2013

Táo " Song Sa"- Nhóm kịch Lưu Gia.

Xem sơ sơ quảng cáo cho chương trình "Nhạc Hội Khai Xuân" với vài cảnh múa và trích đoạn kịch, thấy hay hay, thế là quyết định đi xem thử thế nào. Không ngờ là ở Austin có được 1 nhóm kịch múa của người Việt mình khá như thế - Nhóm Kịch Lưu Gia.

 Các em múa rất dễ thương, trang phục đẹp, phong cách biễu diễn khá chuyên nghiệp, còn kịch thì có nội dung, và diễn xuất cũng không tệ
.
Mời các bạn xem vở Táo Song Sa, vui vui cho ngày đưa Ông Táo về trời này nha.
Lấy từ YouTube do nhóm Lưu Gia biễu diễn lần trước cho được trọn vẹn cả vở..


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...