Friday, June 18, 2010

Tin mới nhận, Đạt/Nils

2010-06-17 20:17:00 bebo: Hi, How are you?
2010-06-17 20:19:16 bebo: I just wrote about you on my blog, so you can read @ http://bebo200300.blogspot.com/2010/06/hoi-bao-3-mo-coi-2-lan-atnils.html
2010-06-17 20:19:40 bebo: What are you doing?

2010-06-17 20:20:05 bebo: Do you have a job?

2010-06-17 20:20:38 NiZz3 : hii

2010-06-17 20:20:42 NiZz3: no im broke

2010-06-17 20:20:45 NiZz3 : and dont have a job

2010-06-17 20:21:09 bebo: too hard to get a job?

2010-06-17 20:21:14 NiZz3:  yes

2010-06-17 20:21:17 NiZz3: it is

2010-06-17 20:22:18 bebo:  Are you OK?

2010-06-17 20:22:41 NiZz3 : yeah

2010-06-17 20:22:42 NiZz3: im fine

2010-06-17 20:23:11 bebo: Do you want come back to VN?

2010-06-17 20:23:45 NiZz3: yes

2010-06-17 20:23:50 NiZz3: but i dont have money

2010-06-17 20:23:52 NiZz3: sry

2010-06-17 20:29:32 bebo: How did you come USA, last year? need a visa ?

2010-06-17 20:29:50 NiZz3: nope

2010-06-17 20:30:12 NiZz3 : we in sweden can go to us in holliday

2010-06-17 20:30:27 NiZz3 : up to 2 montj

2010-06-17 20:30:29 NiZz3: month

2010-06-17 20:30:44 bebo: Do you want come to see me again?

2010-06-17 20:31:24 NiZz3: yes i will

2010-06-17 20:31:35 NiZz3: u live in boston?

2010-06-17 20:32:34 bebo: Houston

2010-06-17 20:32:46 NiZz3: now i know

2010-06-17 20:32:47 NiZz3:)

2010-06-17 20:33:11 NiZz3 :do u have facebook?

2010-06-17 20:34:03 bebo: I don't have facebook

2010-06-17 20:35:02 bebo: You come USA, we will looking for a job for you

2010-06-17 20:35:36 bebo: Come to live with my family, OK?

2010-06-17 20:35:50 NiZz3 : okej but i must have a ticket for go to us 

2010-06-17 20:36:09 bebo: How much for a ticket?

2010-06-17 20:36:09 NiZz3: i can sell all 

2010-06-17 20:36:44 bebo: NiZz3 Ha...Ha:)

2010-06-17 20:36:51 NiZz3: i think its around 900$

2010-06-17 20:37:34 NiZz3: i must have greencard?

2010-06-17 20:37:47 NiZz3: if i have a work i can stay there in 2 years

2010-06-17 20:39:41 bebo: I don't know about greencard, but my husband can get a job for you

2010-06-17 20:39:56 NiZz3: okej its very nice

2010-06-17 20:40:08 NiZz3: i wants to

2010-06-17 20:40:25 NiZz3: its boring i sweden

2010-06-17 20:41:13 bebo: When you can go?

2010-06-17 20:42:56 bebo: Do you have some friends here?

2010-06-17 20:43:13 NiZz3: nope

2010-06-17 20:43:16 NiZz3: not i houston

2010-06-17 20:43:20 NiZz3: but i dont care

2010-06-17 20:43:36 NiZz3 :)

2010-06-17 20:43:40 bebo: When are you ready email me?

2010-06-17 20:44:12 NiZz3 : i must save money and when make someone take care of my home

2010-06-17 20:44:14 bebo: I know, now you are a man

2010-06-17 20:45:54 bebo: Good, call me if you need or email me

2010-06-17 20:46:03 NiZz3 : i have ur email

2010-06-17 20:46:10 NiZz3: yes

2010-06-17 20:47:39 bebo: You still contact with your uncle (Ulla 's brother)?

2010-06-17 20:47:48 NiZz3: nope

2010-06-17 20:48:23 bebo: Did you keep anything of your mom?

2010-06-17 20:48:47 NiZz3 : yeah

2010-06-17 20:48:51 NiZz3: only picture

2010-06-17 20:49:42 bebo: Good job, please keep and copy for me.

2010-06-17 20:49:50 NiZz3: okej

2010-06-17 20:49:53 NiZz3: sure

2010-06-17 20:50:33 NiZz3: can i live at ur home if i come to Houston?

2010-06-17 20:52:24 bebo: Yeah, Of course

2010-06-17 20:53:18 bebo: We always wait for you, don't worry

2010-06-17 20:54:32 bebo: We have a extra room

2010-06-17 20:54:43 NiZz3 : oki

2010-06-17 20:57:25 bebo: OK, see you...

2010-06-17 20:57:32 NiZz3: yah

2010-06-17 20:59:15 bebo: you read my blog ?

2010-06-17 20:59:22 NiZz3 : yrs

2010-06-17 20:59:26 NiZz3 : i save it

2010-06-17 20:59:58 bebo: Bye, I go right now.

2010-06-17 21:00:08 NiZz3 : okMy name is Phung Tan Dat, I was born in 1989, 1995, I was adopted by a woman named Ulla-Stina Jönsson. After they got my name Nils Dat J.oday I am 21 years old. I'll tell you what has happened through the year.
After I came to Sweden, I went in a Swedish school, I was just like any other child who grew up here. A bit spoiled and so on. In 14-15 years, I was like any other teenage youths. I got a girlfriend she is beautiful huh. My parents wanted to leave, as usual, I wanted to go to Vietnam. This time they wanted to Thailand, I did not want to ride with. One way to get me with my girlfriend also got to ride with. Of course she had to travel with. We got your late night. Me and my girlfriend had time left for an evening walk together. We got up at 09, went to hotel restaurant to eat breakfast. My mum, dad & my girlfriend sat there. Suddenly we heard a thundering sound like that from the sea. All va afraid though no one knew where they were going to go. A huge wave flew up on the beach. Everyone got pannik and ran in all directions. I took my girlfriend's hand and ran toward the woods. Suddenly we came to a fence that huh three feet high.
We climbed up on it and hope that the wave would interfere. When we looked back the closer the wave came it was higher. Suddenly the wave came over us. It took my girlfriend so I had to huh dive in and save her. But the currents were so strong that it took us different directions. The last time I saw her alive. All died except me. It still feels a bit strange to think of every time I was reminding.

If there is anything you want me to tell you, I do it
------
An tâm phần nào, nếu thằng nhỏ qua được bên đây.

Xem thêm: Hồi báo 3

9 comments:

Tanya said...

Nils: sorry to hear what happened to you and your loved ones...hope you will be better, if you need help, please don't be hestitated to ask...we will do anything to help. Tanya

chị BeBo: em nghĩ nếu như Đạt qua Houston thì chị đi hỏi thử luật sư về việc xin Đạt làm con nuôi đi chị, như vậy Đạt sẽ có thẻ xanh và ở lại Mỹ lâu hơn. Chị có cần gì thì cho tụi em biết coi có giúp gì được không nghe chị :)

Lana said...

Sống sót qua Tsunami và người thân cùng một lúc thật sự là một trải nghiệm khủng khiếp. Đạt is now a man, cứng cáp rồi, chỉ mong cậu chịu khó làm việc phấn đấu và dần tự lập cuộc sống của mình thật tốt.
Mẹ Th. thường xuyên cập nhật tin lên Blog nha. Việc ba mẹ BeBo đang làm, sẽ làm cho Đạt là vô cùng ý nghĩa. Cầu mong mọi việc thật tốt lành với cả nhà. Và mong BeBo sẽ có thêm một người anh thân thiết trong nhà.
Tuy nhiên, có lẽ anh B. và Th. cũng cần chuẩn bị tinh thần về khả năng Đạt giờ đã là một thanh niên, từ nhỏ chưa từng sống gần mình, văn hóa, nếp sinh hoạt khác biệt nhiều. Cậu lại đã quen độc lập một thời gian dài. Khi đó, có thể sau khi có việc làm cậu 'ra riêng' thì hợp hơn. BeBo sẽ trông tia đỡ đầu giúp đỡ cậu khi cần.
Tóm lại, có lẽ chờ cậu sang, đỡ cậu thời gian đầu để cậu có một mái ấm, lo cho cậu công việc, rồi sau đó tính tiếp ha Th.?
Cho Lana gởi lời chào quý mến đến anh B. nha.

p.s À, mẹ Ulla viết, nói tiếng Việt tốt như vậy, hy vọng Đạt có thể nói được tiếng Việt?

Sông said...

Hồi hộp theo dõi và cầu mong...

BeBo said...

Chị cám ơn em nha Th nhỏ, để Đạt qua được bên này...rồi chị sẽ tính tiếp, có gì cần chị sẽ gọi cưng!

BeBo said...

Đó cũng là điều tụi mình nghĩ tới, dù sao Đạt cũng khá xa lạ ...thôi thì cho cậu ta 1 mái ấm trước đã hé Lana.
Sẽ nhờ cố vấn thêm của nhỏ và mọi người dài dài đó.

dtnvl said...

Hôm nay Mẹ Thảo lên hình Bo đẹp trai quá, như 1 thiên thần.SN BO 2008 hoành tráng quá,đồ chơi nhóc hết trơn luôn ta ơi!!!!!

BeBo said...

Má Sáu ơi, 2008 Bo có 6 tuổi mà khoái thổi đèn cày quá nên để tới 8 cây...

Lana said...

@BeBo: Lana luôn cùng ba mẹ BeBo cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến cho cả nhà và Đạt Nils.

BeBo said...

@Sông, cám ơn nhỏ.

@Lana: Xiết tay:))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...