Sunday, January 8, 2017

Giao thừa 2016-2017

hộp pháo năm trước Thọ Nội quên đốt, thế là Giao thừa này khuy luôn, pháo nổ i chang giao thừa năm nào đón Tết quê mình, vừa hào hứng, phấn chấn, vừa bồi hồi nhớ lại cảm giác những ngày xưa thân ái....nay còn đâu!!! 

 


2 comments:

Dã Quỳ said...

Đã quá chị ơi!

BeBo said...

Bo lúc đầu còn hăng, sau sợ quá trốn mất đó dì Quỳ :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...