Sunday, January 22, 2017

Mẹ và đàn con!

 12/2016, về với mẹ với gia đình còn gì vui hơn !

 hôm ấy mẹ bịnh!!!chị Chi vẽ tặng em Bo đó ngoại, giống quá hé, cám ơn chị Chi nha!
 

 

 cũng tới ngày chia tay, rồi con lại về thôi mẹ ơi!!!


 

 
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...