Thursday, August 18, 2016

Bạn già!

cuối cùng cũng tìm đến tận ổ và tóm được hắn - Trung Cang, bạn học lớp 10D (80-81)ha...ha !DC- 8/3/2016

2 comments:

Diên Hoàng said...

cuối cùng, anh chị cũng tới Eden hở LOL Rất tiếc là tui bận quá, không đón tiếp được :(

BeBo said...

Hiểu mà vì gia đình đi ngay ngày anh đi làm mà Diên Hoàng, có duyên mình sẽ gặp thôi !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...