Monday, July 27, 2015

Núi Đèn về sáng !
 
 


 
2 comments:

Đỗ said...

Nơi này đẹp, bãi biển cũng đẹp và yên ả nhưng chưa được khai thác nhiều hay sao ý, nhiều ngày vắng.

BeBo said...

thấy vắng anh hé, hình như bãi bùn đó anh?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...