Sunday, August 24, 2014

Để tặng Ba,

Mẹ đi chợ về nghe mùi thì ra anh Be đang làm bánh, còn Bo thì lăn xăn, 2 anh em chờ mãi đến bi giơ ba mới dià..... để tặng Ba, 
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...