Friday, June 13, 2014

Post Card from Bus # 6137.

So surprised when we received this Post card from Bus # 6137,
Thursday- April 10, 2014
Wanted to let you know how well Khoa is doing on the bus. He is so sweet and so very well behaved. We love having him on our Bus. Thank you for how well you have raised him.
Ms. Eunice, Ms. Beth, Ms. Judy,
Bus#6137
 — cảm thấy tự hào cùng với Thathoc Nguyen.
4 comments:

Dã Quỳ said...

Dễ thương quá đi thôi.

Hết hè này, anh Bo đâu còn đi xe bus đó nữa ha. Lên học Middle School cùng anh Be là đi chung xe với anh Be luôn phải không?

lou said...

chị ơi em đợi hình hai anh em BeBo đi xe bus nha chị 😊

BeBo said...

Hôm cuối năm nhà Bo nhận được card mới của Bus, mấy bà hẹn năm sau gặp Bo nữa chứ, nhưng chị nói Bo lên Middle school rồi, ai cũng tiếc.
2 anh em không đi chung dì Quỳ ơi, anh Be đi Bus thường còn Bo đi bus dặc biệt , tếu hông?

BeBo said...

rồi chị sẽ kiếm hình post lên cho dì Lou xem.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...