Monday, February 29, 2016

Tết Bính Thân, Việt ngữ Cy-Fair!

Ban Giáo huấn thắp nhang bàn thờ Tổ Tiên!
 Khách mời danh dự!

 
Mừng năm con khờ ...i ....khi....hỏi....KHỈ !


chuẩn bị ....dọn !
 Múa Nhật Ký của Mẹ! 

 What do you mean!

 Fashion Show!

Sớ Táo quân!Dàn diễn viên Fashion Show..hi...hi, thiếu mấy em chạy mất!!!

màn lộn xộn cuối cùng!


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...