Tuesday, November 3, 2015

Bo's Halloween Birthday Party 2015 !

Sinh nhật Bo năm nay có thêm những khuôn mặt mới, bạn bè từ trường Mỹ lẫn trường Việt, ba mẹ và anh Be được dịp quen biết thêm bạn mới!


 khá vui, ngạc nhiên lắm khi nhỏ em này đến dự có cả má và 2 con! bạn đặc biệt này từ SPO, gia đình bạn từ Cali mới qua, mẹ bạn nói bạn chưa từng dự SN của bạn bè, nay thì mẹ bạn rất mừng vì bạn rất ngoan và thích thú!
Những gương mặt chờ tới tàn tiệc, kéo nhau đi xin kẹo nè ,hi...hi " Treat or Trick"


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...