Saturday, April 30, 2016

Giỗ Ba - Bính Thân 2016

Ngày này năm xưa, ba của chúng con về miền vĩnh hằng sau 8 năm trong vòng lao lý, !!!
vẫn như mọi năm con cúng món ăn mà ba ưa thích nhứt: bò kho!
Giỗ ba, mẹ và con cùng cúng, ba về ăn cơm với mẹ và anh chị em mình bên đó hôm qua rồi, hom nay ba bay qua bên này dùng bữa với tụi con ba hé, mới đó mà đã 33 năm, ôi thời gian ai níu nổi bao giờ !!!
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...