Friday, May 22, 2015

Breakfast of Champions!

Ngạc nhiên quá Bo nhà ta liên tiếp 2 học kỳ ba mẹ đều được mời vô trường ăn sáng, không phải đi ăn ké với anh Be nữa, vui quá xá luôn, không ngờ Bo của ba mẹ lên Middle school học giỏi quá ta ơi, ba mẹ yêu con lắm !!!

về nhà được bà nội thưởng nữa nè , cám ơn Nội!!!


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...