Tuesday, March 3, 2015

Tết Ất Mùi - Việt ngữ Cy-Fair.

Chiếc aó dài duyên dáng của phụ nữ Việt đã chinh phục được phụ nữ Mỹ, họ đã thiết tha muốn được khoát lên người và đây hãy xem những người đàn bà giữ địa vị quan trọng nơi học đường này trông sang trọng qúi phái hơn với những tà aó dài vô cùng quyến rũ. 
Còn những bạn gái người Việt chúng ta thì sao???
Điều nầy có khiến bạn nghĩ suy?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...