Tuesday, February 18, 2014

Mr. Bo eats Phở.

đi học tiếng Việt mấy năm rồi, vậy mà lên bảng Mr. Bo chỉ viết được có chữ Phở ... ?


3 comments:

Mưa và Sương Mù said...

dể thương ghê chị :-)

Dã Quỳ said...

anh Bo viết dzậy là giỏi rồi mờ. Có dấu đàng hoàng chớ bộ!

Đang chờ dì Thảo Lớn mang video clip & hình của bên Việt Ngữ mừng Tết hôm nọ dán lên nè. (nói nhỏ: đã xem lén hết trọi rùi đó nhe, mê nhất là anh Bo super star đó!)

BeBo said...

dì Thảo, dì Quỳ thấy Bo viết chữ giống quạ sĩ hông?
lu ta bu quá, đang lựa vì nhiều hình và phim quá dì Quỳ ui.:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...