Sunday, September 29, 2013

Garage Sales (2)

Mại dzzo... giá rẻ bất ngờ, mẹ bán đắt đến nổi Bo phải mang máy ra tính tiền phụ, he...he ...:)


PS: toàn bộ hàng này là do 1 tay anh Be dọn ra cho mẹ đó.

5 comments:

laclei said...

Bo giỏi quá biết phụ mẹ kìa
buốn bán vui hỉ

Mưa và Sương Mù said...

Bô giỏi quá :-)

Trăng Quê said...

Em cũng định mần một lần để tống cựu đặng có thể nghinh tân mà chưa mần được.
Bo giỏi ghê ta ơi!

Đỗ said...

Vui quá đi.

BeBo said...

Không ngờ bán vui quá chừng, gì đâu mà tờ mờ sáng người ta đã ùn ùn kéo nhau đi làm mình quýnh hết trơn, phải réo chồng con dọn hàng lẹ lẹ đó Lei:)
Ha, ha Bo thấy mẹ bán lật đật đem máy tính tiền, tức cười ghê, thằng nhỏ cũng lẹ lắm đó dì Bee, còn Be thì dọn hàng, giỏi lắm.
Bán thử đi Trăng vui lắm.
Anh Đỗ thử bày hàng mở đường cho dân SG chuyện này đi anh.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...