Wednesday, December 30, 2009

5 ngày tuổi

Sang ngày thứ 5, mấy bé bắt đầu được phủ 1 lớp lông tơ, có màu sắc khá rõ, lại còn biết cắn nhau chí chóe nữa chứ, thật tức cười.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...