Sunday, January 29, 2017

Sunday, January 22, 2017

Mẹ và đàn con!

 12/2016, về với mẹ với gia đình còn gì vui hơn !

Sunday, January 8, 2017

Niagara Falls U.S.A

August 5, 2016


Giao thừa 2016-2017

hộp pháo năm trước Thọ Nội quên đốt, thế là Giao thừa này khuy luôn, pháo nổ i chang giao thừa năm nào đón Tết quê mình, vừa hào hứng, phấn chấn, vừa bồi hồi nhớ lại cảm giác những ngày xưa thân ái....nay còn đâu!!!

Thursday, December 29, 2016

Christmas 2016!

Christmas Eve, BeBo family is wishing all of you : Merry Christmas & Happy Newyear 2017!!!


Monday, December 26, 2016

dọc đường quê đông bắc nước Mỹ!

chỉ 1 ngày ít ỏi ở Phila chúng tôi chưa đủ khái niệm về thành phố xinh đẹp ấy đã vội vả lên đường sau khi tạm biệt gia đình nhỏ ấm cúng của em.
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...