Sunday, April 2, 2017

Mùa hoa Texas- Bluebonnet 2017

Năm nào cũng thấy em Du Hạ khoe hình đẹp quá, năm nay nhờ chồng chở đi cho được, may quá bác Nghĩa đang rảnh lại là chuyên gia nhiếp ảnh vội rủ rê bác ấy ngay, thế là buổi sáng đẹp trời cả nhà trực chỉ hướng Austin.

Sunday, March 19, 2017

The CN Tower, Ontario - Toronto, Canada.

The CN Tower is a 553.3 m-high concrete communications and observation tower in downtown Toronto, Ontario, Canada. (Trip 8/2016)

The Royal Ontario Museum, Toronto, Canada.

No trip to Toronto is complete without a visit to the Royal Ontario Museum, Canada’s largest museum of world cultures and natural history. Explore stunning galleries of dinosaurs, Canada’s First Peoples, ancient Egypt, minerals and gems, and more. With world-class shopping and dining and breathtaking architecture, the ROM is your gateway to the world.(Trip 8/2016)

Sunday, January 29, 2017

Sunday, January 22, 2017

Mẹ và đàn con!

 12/2016, về với mẹ với gia đình còn gì vui hơn !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...