Friday, January 6, 2012

Nhịn?

Trên đường về anh B gọi, hỏi rõ tình hình, chỉ nói vài câu sơ sơ là đã ổn, vì mình đang lái xe nên không nói nhiều qua điện thoại được.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...